Car IV

Po predanju ova karta vezuje se kubični kamen i u odnosu je sa stvaranjem. Svojom razboritošću, iskustvom i znanjem uspostavlja autoritet i ravnotežu, vlast i zaštitu. Postiže sve što želi.
Kada se ova karta pojavi, često se tumači na način, da postoji osoba moćnija od pitaoca, od njega zavisi ostvarenje njegovih ciljeva.
Treba od Cara tražiti pomoć i potporu.
Ova karta nagoveštava pobedu. Uspeh, kreativnost, autoritet.

OBRNUTA KARTA:

Moguć gubitak položaja na poslu, smetnje u porodici.
Opasnost od telesnog povređivanja u sukobu ili zbog nepažnje.
Jake emocije i nemogućnost da se kontrolišu, a to predstavlja nedostatak snage koja je potrebna za ostvavenje onoga što želimo.
Okrenut budućnosti, on se zadovoljava time da napušta one koji ne mogu da ga prate.
Kada je pozitivna, uvijek pruža mogućnost sretne promene, koje su željene i prihvaćene.
U slučaju da vam posao koji radite ne odgovara, Car će vam pomoći da ga promenite. Ova karta olakšava pri donošenju odluke, ona je simbol pre duhovne nego vremenske nadmoći.

Podelite ovo na društvenim mrežama!

Related Posts