Šestica pentakla (novčića)

Šestica pentakla (novčića)

Uspeh na materijalnom planu. Ona u velikoj meri umanjuje vrednost loših karata i na postavljeno pitanje daje  pozitivan odgovor. Sve će se odvijati u savršenom miru. Emocionalna stabilnost. Usmerenost na udobnost i posedovanje. Istrajnost i ne odustajanje od svojih ideala i u dobru i u zlu. Osoba je odana i ljubazna, sentimentalna. OBRNUTA: Ukazuje na […]

Read More

Petica pentakla (novčića)

Petica pentakla (novčića)

Karta pokazuje osobu zaokupljenu konkretnim stvarima i tvrdoglavu. Prisutna volja za sticajem novca i sklonost ka umetnosti i trgovini. Kad se odluči teško se zaustavlja. Donosi dalje širenje posla, poboljšanje, vraćanje duga. Brige zbog materijalnih stvari finansija i karijere, gubitak novca ili nekog materijalnog dobra. Prolazne nevolje, pripazite koliko trošite. OBRNUTA: Negativna karta savetuje  da […]

Read More

Četvorka pentakla (novčića)

Četvorka pentakla (novčića)

Moć bez agresivnosti, red, karta očinstva. Pored plodne karte znači često rođenje ženskog deteta. Rešenost da se marljivim radom ostvari svaki cilj. Karta ukazuje na dobitak u porodici, prvi rezultati uloženog kapitala kroz povećanje imovine i trajnih dobara. U izgledu je nasledstvo ili rešenje stambenog pitanja, odnosno nekog drugog egzistencijalnog problema. Ponekad najavljuje i dobre […]

Read More

Trojka pentakla (novčića)

Trojka pentakla (novčića)

Ako je pored nje loša karta zainteresovana osoba bi i pored svog suprotnog mišljenja, trebalo mnogo da radi da bi osigurala za život. Ali, posao joj neće nedostajati. Ako je pored nje dobra karta zainteresovana osoba bira svoj posao i finansijski je nezavisna. Karta ukazuje na opšti napredak, dobru organizaciju i racionalnost. Karta ukazuje na […]

Read More

Dvojka pentakla (novčića)

Dvojka pentakla (novčića)

Ova karta predskazuje uticaj osobe na visokom položaju, bilo da je siromašna ili bogata, a živi skromno, ili koja se oseća bogato zbog posla kojim se bavi. Ambicija da se u poslu dođe do materijalnog blagostanja. Moguće da budu u pitanju porodične nekretnine ili dobra, umanjenje udobnosti zbog mogućnosti da još neko dođe da živi […]

Read More

As pentakla (novčića)

As pentakla (novčića)

Karta pobede na materijalnom polju, potpune sreće. Pripada savršeno dobrim kartama, a ako je okrenuta naopako predskazuje samo manje poteškoće u savlađivanju prepreka. Najsrećnija karta kada se pojavi u nizu, pravi uspeh. Ona ukazuje na napredak, sigurnost i uspješnu karijeru. OBRNUTA: Uglavnom isto, ali sa najavom nekih negativnosti-pohlepe i nepoštenja u poslu.

Read More

Kralj pehara

Kralj pehara

Čovek zrelog doba, koji izgleda mlađi nego što je, njegova dobročinstva treba koristiti pre nego što se predomisli. Brzo se oduševi ako ga nešto privlači, ali nije istrajan. Nema čvrstu narav, što dolazi do izražaja ako je karta obrnuta. Ponekad je sklon flertu. Ako je postavlja pitanje tarotu ženska osoba, ova karta predstavlja muškarca njenog […]

Read More

Kraljica pehara

Kraljica pehara

Sklonost sanjarenju, porodicnoj idili, udobnosti i miru. Ako je muškarac postavio pitanje tarotu, karta pokazuje ženu njegova života, koja je stub doma i porodice, supruga, žena kojom će se oženiti, ili je ozbiljna ljubavna veza. Izvrsna savetodvka, zna da prima i daje savete. To je pouzdana prijateljica, svesna svoje privlačnosti, ali ako ima zadovoljavajući ljubavni […]

Read More

Vitez pehara

Vitez pehara

Prijatan i romantičan čovjek. Njegove osobine su prefinjenost, skrivena žestina i znanje. Krajnje je tajanstven i umetnik u svemu čega se lati. Uticaje drugih ljudi prihvata samo zato da bi postigao korist. Okolina ga teško shvata i pribojava ga se. Stalo mu je do moći, mudrosti i vlastitih ciljeva. Ne oseća odgovornost za druge. Karta […]

Read More